خرید و فروش


امکان ثبت انواع فاکتورهای خرید، مرجوع به خرید، دریافت امانی و مرجوع امانی دریافتی

امکان ثبت انواع فاکتورهای فروش، مرجوع از فروش، ارسال امانی و مرجوع امانی ارسالی

امکان صدور فاکتور خدمات

امکان صدور پیش فاکتور، قبل از تایید فاکتور فروش

امکان ثبت فاکتورهای خرید و فروش به صورت ارزی

امکان تعیین نوع ارز در هنگام ثبت فاکتورهای خرید و فروش ارزی

امکان استفاده از کیبورد در هنگام ثبت فاکتورهای خرید و فروش، بدون نیاز به استفاده از موس

امکان استفاده از دستگاه بارکد اسکنر جهت ثبت فاکتورهای خرید و فروش

امکان چاپ فاکتور فروش با فرمتهای مختلف و متنوع رسمی در کاغذ A4 و A5

امکان چاپ فاکتور فروش با فرمت غیررسمی

امکان صدور حواله انبار تعدادی، پس از تایید فاکتور فروش

امکان صدور حواله انبار تعدادی و ریالی، پس از تایید فاکتور فروش

امکان چاپ مجوز فروش برای هر فاکتور به صورت تعدادی یا تعدادی – ریالی

امکان چاپ اختصاصی فاکتورهای فروش و ارسال امانی، مطابق با ظاهر فرم های سازمانها و شرکتها

امکان ثبت سفارشات خرید کالا

نمایش کالاهای سفارش داده شده در لیست کالاها

امکان چاپ رسید انبار کالا به ازاء کلیه فاکتورهای خرید و دریافت امانی

امکان چاپ، ارسال فکس و یا استخراج کلیه فاکتورها

امکان تعیین مهلت تسویه فاکتور در هنگام ثبت

امکان اطلاع از زمان ارسال کالاهای هر فاکتور توسط انباردار

امکان درج توضیحات در کلیه فاکتورهای خرید فروش و اسناد انبار

امکان رویت بهاء تمام شده کالا درهنگام ثبت فاکتورهای فروش و اسال امانی

امکان درج شماره کنترل در کلیه فاکتورهای خرید فروش و اسناد انبار

کنترل سقف حساب مشتری در هنگام تایید فاکتور فروش

کنترل سطوح دسترسی کاربران به تک تک فرآیندهای زیرسیستم خرید و فروش تا جزیی ترین موارد

کنترل موجودی یک کالا در هنگام ثبت فاکتورهای فروش و ارسال امانی براساس تاریخ موثر

تسویه فاکتور به فاکتور و به صورت نقدی، واریزی و یا دریافت چک

امکان رویت فاکتور های تسویه نشده و یا مانده حساب هر فاکتور

امکان ثبت مالیات بر ارزش افزوده در هر فاکتورها

امکان ثبت تخفیف برحسب درصد به ازای هر کالا در هنگام ثبت فاکتورهای فروش و خدمات

امکان ثبت تخفیف برحسب مبلغ و یا درصدی از مبلغ کل فاکتور در هنگام ثبت فاکتورهای فروش و خدمات

امکان روند کردن مبلغ فاکتورهای فروش و ارسال امانی با تخفیف

امکان تعیین مبلغ هزینه در هر یک از انواع فاکتورهای خرید یا فروش

امکان تخصیص هزینه به صورت درصدی از مبلغ هر فاکتور خرید یا فروش

امکان اضافه کردن زیرنویس به انتهای صفحات فاکتورهای فروش و ارسال امانی

تنظیم اتوماتیک عرض پنجره ثبت فاکتورها براساس عرض جدول ردیف های فاکتور

صدور مکانیزه سند حسابداری فروش بلافاصله پس از تایید هر فاکتور و به صورت اتوماتیک

صدور مکانیزه سند حسابداری بهاء تمام شده در هنگام به روزرسانی انبار به صورت اتوماتیک و به ازاء هر فاکتور

امکان نمایش مبلغ بهای تمام شده فاکتور در هنگام تأیید

امکان نمایش سود هر فاکتور

امکان نگهداری یک کالا در چند انبار و صدور فاکتورهای خرید و فروش و … به صورت مجزا از هر انبار

دسترسی سریع برای ثبت فاکتور های خرید یا فروش

معرفی لیست واسطه های فروش به همراه کنترل سطح دسترسی کاربران

ذخیره اطلاعات کامل هر واسطه در هنگام معرفی هر شخص

تعیین درصد سهم از فروش برای هر واسطه به صورت پیش فرض

تعیین واسطه برای هر فاکتور فروش و نیز مشخص کردن درصد سهم از فاکتور

معرفی لیست ماموران خرید به هماره کنترل سطح دسترسی کاربران

تخصیص مامور خرید به هر فاکتور خرید یا دریافت امانی در صورت نیاز

تعیین زمان و کاربر ثبت کننده و ویرایش کننده و تأیید کننده اسناد و فاکتورها

امکان رویت هم زمان لیست اسناد خرید و فروش و… جهت افزایش سرعت ثبت فاکتورها