حسابداری


تعریف حسابها در پنج سطح: گروه، کل، معین، تفصیلی و جزءتفصیلی
امکان ایجاد کدینگ حسابداری اولیه به صورت اتوماتیک
امکان ایجاد سرفصلهای حساب گروه، کل و معین بر اساس نیاز کاربران
امکان تعریف اشخاص، شرکت ها، حساب ها، مراکز هزینه در سطح تفصیلی و جزءتفصیلی به صورت نامحدود
امکان ترجمه کلیه سرفصل های حسابداری (گروه، کل، معین و …) به زبان انگلیسی و استفاده از آنها در کلیه زیرسیستم ها بر اساس زبان جاری سیستم
امکان استفاده از یک تفصیلی واحد و به صورت شناور در انواع حساب معین مرتبط
ورود اطلاعات و صدور اسناد مالی به ساده ترین و سریع ترین روش ممکن (با استفاده از کی بورد)
امکان ثبت اسناد حسابداری به صورت دستی و مکانیزه (اتوماتیک)
امکان ثبت شرح انگلیسی و تاریخ میلادی برای اسناد حسابداری
امکان ثبت شرح آرتیکل سند حسابداری به زبان انگلیسی
امکان کپی برداری از اسناد صادر شده
نگهداری اسناد حسابداری در دو وضعیت موقت (قابل تغییر) و قطعی
تبدیل اسناد موقت به قطعی و بلعکس همراه با سورت تاریخ و شماره سند
امکان ارتباط سیستم حسابداری با سایر زیرسیستم ها از جمله فروش انبار، خزانه و ….
امکان تعریف کدینگ پیش فرض حسابداری برای هر یک از عملیات مکانیزه سیستم
صدور اسناد افتتاحیه و اختتامیه به صورت خودکار
بررسی اسناد صادر شده در دفاتر روزنامه، کل، معین، تفصیلی و جزء تفصیلی
امکان تهیه انواع ترازهای کل و معین، تفصیلی و جزءتفصیلی (دو ستونی و چهارستونی)
امکان بررسی و مرور اسناد و حسابها با تجمیع های روزانه، ماهانه و یا سالیانه
امکان تهیه گزارش گردش حسابهای تفصیلی و جزءتفصیلی
امکان تهیه صورت حساب اشخاص، شرکت ها، بانک ها و مراکز هزینه و . . .
امکان تهیه صورت حساب اشخاص و شرکت ها به همراه ریز خرید و فروش کالاها، دریافتها و پرداختهای نقدی و غیر نقدی
امکان تهیه پرینت از کدینگ حسابهای گروه، کل، معین
امکان تهیه پرینت از کدینگ تفصیلی و جزءتفصیلی (اشخاص، شرکت ها، حسابها و مراکز هزینه)
تعیین سود و زیان برای هر دفتر مالی به صورت مجزا
مغایرت گیری از حساب اشخاص، شرکتها و بانک ها
امکان جستجو و استفاده از فیلترهای مختلف در کلیه دفاتر و گزارشات
حرکت بین سطوح مختلف حسابداری در ترازها و دفاتر کل، معین، تفصیلی و جزءتفصیلی
امکان استخراج کامل اطلاعات دفتر روزنامه به اکسل به همراه تمامی سطوح حسابداری
کنترل سطوح دسترسی کاربران به تک تک فرآیندهای زیرسیستم حسابداری تا جزیی ترین موارد
امکان تهیه انواع چاپ و استخراج دفاتر گزارشات به فرمتهای Excel و Pdf و …