صنعتی


امکان ثبت و نگهداری سوابق مواد اولیه، لوازم مصرفی و لیست محصولات به همراه فرمول تولید و نسبتهای سربار، هزینه دستمزد و هزینه بسته بندی
ثبت و نگهداری حواله های مواد اولیه و لوازم مصرفی و همچنین تعیین مقدار محصول تولید شده توسط واحد های تولیدی به همراه ثبت مکانیزه اسناد حسابداری مربوطه
ثبت و نگهداری فاکتورهای خرید یا دریافت امانی مواد اولیه و فروش یا ارسال امانی محصولات به همراه ثبت مکانیزه اسناد حسابداری مربوطه
تسویه فاکتورها به صورت نقدی و غیر نقدی و تجمعی فاکتورها با قابلیت راس گیری برای فاکتورها و چکها
امکان ثبت نگهداری اسناد انبار از قبیل موجودی ابتدا و انتهای دوره، انتقال موارد اولیه و محصول بین انبارها، معدوم کالاها، عملیات انبار گردانی و ثبت اسناد کسری و اضافات انبار
امکان ارسال مکانیزه حواله انبارها و رسید انبارها به محل انبار و تایید اسناد توسط انباردار
کنترل اعتبار مشتریان و اسناد پرداختی ایشان
امکان استفاده از صدها گزارش از پیش آماده شده در زیر سیستم های خرید و فروش و انبار و تولید در قالب فرمهایی ساده و سریع
امکان استفاده از گزارش ساز (گزارش جامع کالاها) جهت تولید گزارشات خاص مدیریتی
امکان استفاده از زیر سیستم حسابداری شش سطحی (گروه، کل، معین، انواع تفصیلی، تفصیلی، جزء تفصیلی) به همراه گزارشات کامل و قدرتمند
امکان ثبت و نگهداری چکهای دریافتی و پرداختی به همراه مجموعه کاملی از فرایندهای بانکی جهت وصول و یا واگذاری چک
امکان کنترل و نگهداری موجودی های صندوق ها، بانک ها، تنخواه گردانها و حسابهای اعتباری
امکان ثبت و نگهداری و رهگیری اسناد تضمینی دریافتی و پرداختی
ثبت و نگهداری هزینه های جاری توسط اپراتورهای سازمانها بدون نیاز به دانش حسابداری
امکان تعریف کاربران متعدد در سیستم و تعیین سطح دسترسی هر کاربر تا جزئی ترین موارد
کنترل و رهگیری عملیات انجام شده توسط کاربران در هر زیر سیستم و از هر کامپیوتر
….
لطفا جهت کسب اطلاعات تکمیلی به بخش امکانات نرم افزار واقع در سایت شرکت اندیشه های ماندگار خوارزمی مراجعه فرمایید