نسخه استاندارد:

طراحی زیبا و قابل فهم برای کاربران

آموزش دقیق و آسان

حسابداری در ۵ سطح

امکان تعریف تعداد نامحدودی کالا

امکان ایجاد انبار به تعداد نامحدود

امکان گروه بندی کالاها به صورت دلخواه

گزارش آمار حسابها، صندق، کالاها، فاکتورهای خرید و فروش و …

و صدها امکانات دیگر که فقط برای تسهیل در کاربری پیاده سازی کرده ایم

نسخه حرفه ای:

کلیه امکانات و قابلیتهای ذکر شده در نسخه استاندارد

امکان ایجاد چندین دفتر مالی

ارتباط بین دوره های مالی مختلف در زیر سیستم های حسابداری، خرید، فروش و انبار و خزانه

گزارشات مدیریتی در زیر سیستم های حسابداری، خرید، فروش و انبار

زیر سیستم تولید و قیمت تمام شده

کنترل مستقیم مصرف مواد اولیه در محصولات تولیدی

کنترل لوازم و ملزومات مصرفی

کنترل و رهگیری کاربران

امکان ایجاد چندین کاربر و کنترل دسترسی به سطوح مختلف نرم افزار برای هر کاربر

نسخه حرفه ای و تحت شبکه:

کلیه امکانات و قابلیت های ذکر شده در نسخه حرفه ای

امکان استفاده همزمان کاربران در شبکه

کنترل دسترسی همزمان کاربران به اسناد و کالاها

امکان دسترسی سریع کاربران شبکه

امکان استفاده از قابلیت های ارزی و ریالی

امکان تولید گزارشها به زبان انگلیسی

امکان دسترسی همزمان و سریع به دفاتر مالی مختلف

نسخه سازمانی