امکانات عمومی


ظاهری یکنواخت و ساده برای کلیه قسمتهای سیستم که در نتیجه، آموزش سریع و کارایی بالا را در برخواهد داشت.

امکان تعریف و نگهداری اطلاعات چندین شرکت (نامحدود) به صورت مستقل در یک نسخه از نرم افزار

امکان تعریف دوره های مالی مختلف در هر شرکت و ارتباط بین دوره ها

امکان تعریف پارامترهایی مناسب و مجزاء برای هر دفتر و در هر دوره مالی

تخصیص سرفصلهای حسابداری پیش فرض و مجزاء به همه زیر سیستمها و برای هر نوع عملیات

ایجاد کاربران و تخصیص رمز ورود به ایشان به تعداد نا محدود

کنترل سطح دسترسی کاربران به تمام قسمتهای نرم افزار تا جزئی ترین سطوح

کنترل لیست عملیات انجام شده توسط کاربران در بخشهای مختلف سیستم

امکان استفاده از نرم افزار در محیطهای چند کاربره

بهینه سازی مصرف و استفاده هوشمند از منابع کامپیوتر و شبکه

امکان تهیه پشتیبان و بازیابی اطلاعات قدیم در صورت لزوم

امکان استفاده از قفلهای سخت افزاری جهت بالا بردن ضریب امنیت و یا قفلهای نرم افزاری جهت استفاده راحت تر و ارزانتر بنا به انتخاب کاربر

امکان استخراج انواع گزارشات با فرمتهای مختلف

تعیین اسنادی که در بازه زمانی مورد نظر و یا توسط اشخاص مورد نظر ثبت، تأیید و یا به روزرسانی شده اند